រឿងដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ one piece ( EP 197-199 )#សម្រាយរឿង #onepiece #season7

រឿងដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ one piece ( EP 197-199 )#សម្រាយរឿង #onepiece #season7

ជំរាបសួរហ្វេនៗAnimeជាទីគោរពស្រលាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលAnime onami
សម្រាយរឿងរ៉ាវ[ រឿងដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ one piece ]
………………………………………………………………

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086517137293&mibextid=ZbWKwL

Tik Tok : tiktok.com/@Animeonami075
សូមកុំភ្លេចជួយ Like & follow admin ម្នាក់មួយផងណា😘😍
…………………………………………………………….

One Piece is a Japanese manga series written and illustrated by Eiichiro Oda. It has been serialized in Shueisha’s shōnen manga magazine Weekly Shōnen Jump since July 1997, with its individual chapters compiled into 104 tankōbon volumes as of November 2022. The story follows the adventures of Monkey D. Luffy, a boy whose body gained the properties of rubber after unintentionally eating a Devil Fruit. With his pirate crew, the Straw Hat Pirates, Luffy explores the Grand Line in search of the deceased King of the Pirates Gol D. Roger’s ultimate treasure known as the “One Piece” in order to become the next King of the Pirates

onepieceカテゴリの最新記事