All In One – Tóm Tắt Chi Tiết Toàn Bộ One Piece Năm 2022 cho anh em xem tua – Lù Gaming

All In One – Tóm Tắt Chi Tiết Toàn Bộ One Piece Năm 2022 cho anh em xem tua – Lù Gaming

Liên hệ hợp tác và tài trợ: cuong.lugaming@gmail.com
Facebook: https://facebook.com/phamcuong1998/​
—–
Kịch bản & Bình Luận: Cường Phạm
Edit: Ngọc Thức
Tranh màu: Phạm Dung
Ý tưởng: Anh em theo dõi kênh Lù Gaming
Nội dung video:

onepieceカテゴリの最新記事